Výsledky Florbalová liga 2019

31. máj 2019


Výsledky ZŠ HRNČIARSKA, ZVOLEN  vo florbalovej ligy ml. žiakov narodených po 1.1.2016 v školskom roku 2018/2019.

Výsledky


Víťazom florbalovej ligy v školskom roku 2018/2019 sa stalo družstvo ZŠ HRNČIARSKA, ZVOLEN.

Víťazom GRATULUJEME.