Ocenenia

Víťazom florbalovej ligy ml. žiakov narodených po 1.1.2016 v školskom roku 2018/2019 sa stalo družstvo

ZŠ HRNČIARSKA, ZVOLEN.

1. miesto

🙂 GRATULUJEME 🙂


McDONALD’S CUP

Družstvo žiakov ZŠ Hrnčiarska ZVOLEN sa umiestnilo v OKRESNOM KOLE McDONALD CUP veková kategória po 1.9.2008 na

3. mieste.

🙂 GRATULUJEME 🙂


FLORBAL ml. žiaci 4. apríl 2019


Družstvo žiakov ZŠ Hrnčiarska ZVOLEN sa umiestnilo v OKRESNOM KOLE FLORBAL ml. žiaci na

1. mieste.

🙂 GRATULUJEME 🙂


FLORBAL st. žiaci 6. február 2019


Družstvo žiakov ZŠ Hrnčiarska ZVOLEN sa umiestnilo v OKRESNOM KOLE FLORBAL st. žiaci na

3. mieste.

🙂 GRATULUJEME 🙂